fredag 3 februari 2012

Classroom 2.0 är en öppen och "fri" community eller nätverk. Det riktar sig särskilt till de som är "nybörjare" och hoppas att nätverket skall fungera som support, inspiration och vara en del av den dialog kring digital teknik och lärande som pågår. Här finns hela tiden nya saker att ta del av.

Inga kommentarer: