torsdag 12 september 2013

Innovating Pedagogy 2013


Innovating Pedagogy 2013 är en rapport ifrån Open University som förklarar nya sätt att undervisa, lära och bedöma i en värld som, vi alla vet, blivit allt mer interaktiv. Den är tänkt att fungera som en guide för lärare och beslutsfattare för att öka  förståelsen och nya sätt att organisera undervisning kan utvecklas.

Rapporten lyfter fram 10 olika innovativa undervisningsformer som man menar ännu inte fått tillräckligt genomslag i utbildning. Läs och bedöm själv!