onsdag 30 november 2011

En utbildningsrevolution - behövs det?

Ken Robinsson (brittisk utbildningsforskare) argumenterar här för att en utbildningsrevolution behövs...

Vilka är Robinssons argument för en utbildningsrevolution?

onsdag 23 november 2011

Workshop "Blended Learning"

Välkomna alla kursansvariga till workshopen den 13/12, där vi diskuterar möjligheterna till "Blended Learning" på nya programmet för lärarna i Fritidshemmet och Förskolan