måndag 21 maj 2012

Learning without frontiers

Varför utbildar vi oss egentligen? Noam Chomsky filosof, språkvetare och professor emeritus vid MIT har tänkt mycket på detta. I denna video beskriver han sin syn på syftet med utbildning. Han tar även upp teknikutvecklingens påverkan på utbildning och lärande och diskuterar om utbildning är en kostnad eller en investering och i så fall för vem. Det han har att säga är viktigt, så även om det kan vara lite ansträngande att lyssna på honom till en början så är det väl värt det.