torsdag 12 september 2013

Innovating Pedagogy 2013


Innovating Pedagogy 2013 är en rapport ifrån Open University som förklarar nya sätt att undervisa, lära och bedöma i en värld som, vi alla vet, blivit allt mer interaktiv. Den är tänkt att fungera som en guide för lärare och beslutsfattare för att öka  förståelsen och nya sätt att organisera undervisning kan utvecklas.

Rapporten lyfter fram 10 olika innovativa undervisningsformer som man menar ännu inte fått tillräckligt genomslag i utbildning. Läs och bedöm själv!

torsdag 16 maj 2013

Digital fortbildning för det utvidgade kollegiet Med anledning av det förslag på en satsning på ett digitalt lärarlyft som Anna-Karin Hatt presenterar har Skollyftet beslutat att ta en aktiv roll för att fler lärare ska kunna använda digitala lärverktyg på ett bra sätt i sin undervisning. Skollyftet är en samlingsplats för lärare och andra som verkar i, och för, skolan och förskolan. Skollyftet är helt obundna och består av lärare och andra skolintresserade. De vill bidra till att ännu fler lärare får praktisk kompetensutveckling, mer kunskap, bättre självförtroende och fler idéer om hur man kan använda moderna lärverktyg i sin undervisning.
Kolla in Skollyftets webplats, där finns mycket intressant ! Vi behöver lärare som är digitalt kompetenta och kloka...

onsdag 15 maj 2013

Utbildningstrender 2013

Mycket talar för att användningen av öppna lärresurser kommer att ta fart ordentligt under 2013. UNESCO:s Paris OER Declaration och att EU lanserade sin Rethinking Education strategy före jul, där ett av målen är att öppna upp utbildningen inom EU, visar på detta. Även Lunds universitet ska utreda möjligheterna att starta öppna utbildningar.  Här intervjuas Dave Cormier och Helen Keegan när de besökte Stockholm i oktober om deras erfarenheter av öppna lärresurser (OER) och öppen utbildning.
Open Educationa Resources in Higher Education

torsdag 25 oktober 2012

Kunskap i en digitaliserad värld

Professor Berner Lindström  menar att frågan är inte längre om digitala medier ska föras in i skolan. Frågan är i stället hur? Därför bör skolutveckling både handla om utveckling av undervisning och lärares kompetensutveckling. 
Det ställer nya krav på vilken kunskap och vilka kompetenser som barn och unga ska få med sig från skolan.I första hand handlar det inte om hur man ska använda digital teknologi, utan om att utforma en skola och en undervisning som stödjer eleverna i deras utveckling av de kunskaper och färdigheter som framtiden kräver och där digitala teknologier är en integrerad del. Läs hela artikel här

onsdag 8 augusti 2012

Nytt kunskapspaket - Nosa på nätet - för de riktigt små barnen

bildNosa på nätet – De första stegen mot ett vaket nätanvändande är ett kunskapspaket för att öka mediekunnigheten bland yngre barn. Materialet introducerar källkritiskt tänkande, hur man är smart på nätet, tolkar budskap och hur man blir en kritisk mediekonsument.Nosa på nätet – De första stegen mot ett vaket nätanvändande - Statens medieråd

I paketet ingår:
Nosa på nätet – ett mediekunnighetspaket
Nosa på nätet – sagoboken
Nosa på nätet – lärarhandledning
                           Nosa på nätet - presentationsmaterial