torsdag 25 oktober 2012

Kunskap i en digitaliserad värld

Professor Berner Lindström  menar att frågan är inte längre om digitala medier ska föras in i skolan. Frågan är i stället hur? Därför bör skolutveckling både handla om utveckling av undervisning och lärares kompetensutveckling. 
Det ställer nya krav på vilken kunskap och vilka kompetenser som barn och unga ska få med sig från skolan.I första hand handlar det inte om hur man ska använda digital teknologi, utan om att utforma en skola och en undervisning som stödjer eleverna i deras utveckling av de kunskaper och färdigheter som framtiden kräver och där digitala teknologier är en integrerad del. Läs hela artikel här