torsdag 16 februari 2012

Framtidens lärande - här och nu!

FL2012 blir ännu vassare än de tidigare tre framgångsrika åren. “Mina samlade – och dokumenterade – intryck från konferensen är att den verkligen blivit enastående vad det gäller ‘självproducerat vetande’ bland professionella. Unikt skulle jag vilja säga.” Mikael Alexandersson, professor, Göteborg.
FL2012 är platsen där pedagogiken tar sats inför den digitala utvecklingen.
Läs mer här...

Inga kommentarer: