fredag 9 mars 2012

Ulf P Lundgren talar om digital teknik och lärande och pekar på att en ny lärarutbildning behövs. Frågan är hur den skall se ut?

Inga kommentarer: