onsdag 1 februari 2012

Elevers lust att förstå - en bortglömd drivkraft?

Elevers lust att förstå - en bortglömd drivkraft?
Teknikstött lärande kan öka elevernas motivation, det kan användas för att visa komplicerade processer och på så vis bidra till djupare förståelsekunskaper. Det hävdar kognitionsforskaren Peter Gärdenfors i en intervju med Skolverket. Men det förutsätter att skolan organiserar undervisningen på ett framsynt sätt.

Inga kommentarer: