torsdag 16 maj 2013

Digital fortbildning för det utvidgade kollegiet



 Med anledning av det förslag på en satsning på ett digitalt lärarlyft som Anna-Karin Hatt presenterar har Skollyftet beslutat att ta en aktiv roll för att fler lärare ska kunna använda digitala lärverktyg på ett bra sätt i sin undervisning. Skollyftet är en samlingsplats för lärare och andra som verkar i, och för, skolan och förskolan. Skollyftet är helt obundna och består av lärare och andra skolintresserade. De vill bidra till att ännu fler lärare får praktisk kompetensutveckling, mer kunskap, bättre självförtroende och fler idéer om hur man kan använda moderna lärverktyg i sin undervisning.
Kolla in Skollyftets webplats, där finns mycket intressant ! Vi behöver lärare som är digitalt kompetenta och kloka...

Inga kommentarer: