lördag 14 januari 2012

Didaktikens verktyg - UR:s nya "sight" om att lära och undervisa multimodalt

Didaktikens verktyg | UR:s sajt som visar hur man kan lära sig om ett innehåll via olika medier.
http://www.ur.se/didaktikensverktyg/

Inga kommentarer: